Rezerwacja

Wstępna rezerwacja odbywa się telefonicznie pod nr 605 459 942 lub 737 499 898

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości pobytu. *W przypadku rezerwacji, których całkowity koszt pobytu nie przekracza 400 zł, wymagana jest wpłata 100% wartości rezerwacji.

2. Wpłatę należy dokonać w ciągu 7 dni, licząc od momentu rezerwacji telefonicznej. *W przypadku rezerwacji dokonywanych na mniej niż 7 dni przed przyjazdem,wymagana jest wpłata 100% wartości rezerwacji.

3. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu rezerwacji oraz Regulaminu obiektu.

4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, w terminie mniejszym niż 14 dni od przyjazdu, kwota wpłacanego zadatku nie podlega zwrotowi.

5. W przypadku rezygnacji wcześniejszej z rezerwacji, niż wskazana w pkt. 4, zwrot zadatku możliwy jest jedynie po uprzednim ponownym wynajęciu pokoju.

Wpłaty zadatku można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Łukasz Tylka

Nadmorska 8, 72-344 Pustkowo

PKO Bank Polska

61 1020 2821 0000 1802 0064 1647

Kod BIC (SWIFT) – ang. Business Identifier Code – międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu SWIFT i nadany przez SWIFT. BIC zawiera 8 lub 11 znaków alfanumerycznych, na które składają się: Unikalny identyfikator instytucji (4 znaki); kod kraju według normy ISO 3166-1 (2 znaki); kod lokalizacji (2 znaki); opcjonalny identyfikator oddziału danej instytucji (3 znaki) lub kod “XXX” oznaczający centralę.

Kod BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW

IBAN – ang. International Bank Account Number, pol. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. IBAN tworzy się poprzez dodanie dwóch dużych liter identyfikujących kraj umiejscowienia rachunku bankowego do standardowego numeru rachunku, charakterystycznego dla danego kraju. W Polsce NRB przekształca się w IBAN przez dodanie na początku znaków PL.

Uwaga! Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem obiektu.

W przypadku rezygnacji z rezerwacji pobytu kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.