1. Basen jest otwarty od godziny 10:00 do godziny 20:00.

2. Basen jest do dyspozycji Gości Willi Konik Morski. Z basenu korzystać nie mogą osoby:

  • po spożyciu alkoholu, lub innych substancji odurzających,
  • ze zmianami skórnymi, chorobami zakaźnymi i ranami otwartymi,
  • osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi,
  • dzieci bez opieki osób pełnoletnich.

3. Należy zachować porządek, czystość i spokój korzystając ze strefy basenu.

4. Osobom korzystającym z basenu zakazuje się:

  • skakania do wody, biegania wokół basenu,
  • popychania, spychania do wody, podtapiania innych użytkowników,
  • przynoszenia na basen przedmiotów niebezpiecznych, ostrych itp.
  • palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,