Pustkowo
Pierwsza wzmianka o Pustkowie – niemieckim Pustchow pojawiła się w dokumentach z roku 1159 potwierdzających nadanie go przez księcia Racibora klasztorowi Grobe na Unzamie, stąd też uznaje się je za jedną najstarszych miejscowości gminy Rewal. Od 1337 r. do 1753r., miejscowość należała do rodu von Karnitz. Od połowy XVIII wieku wieś regularnie zmieniała właścicieli. Początkowo Pustkowo zamieszkiwane było głównie przez chłopów, dopiero w XVII w. pojawili się pierwsi rybacy, a w XVIII w. ceglarz. Wczasowicze napływać zaczęli na przełomie XIX i XX wieku, wtedy też rozpoczęto rozbudowę wsi o kolejne obiekty turystyczne takie jak karczma powstała w 1904r. i budynki świadczące usługi hotelarskie. Przed samą I wojną światową w Pustkowie przebywało około 300 letników. Krótko po zakończeniu II wojny światowej Pustkowo zasiedlać zaczęli repatrianci ze wchodu.                       

To warto zobaczyć:
Bałtycki Krzyż Nadziei
Pomysłodawcą wzniesienia w Pustkowie repliki krzyża z Giewontu, był nieżyjący już  prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich inż. Tadeusz Jędraszek. Krzyż powstał jako symboliczne odzwierciedlenie słów Papieża Polaka -„Jak wiatr wieje od Bałtyku po gór szczyty – do krzyża na Giewoncie”  łącząc wiernych najważniejszym znakiem chrześcijańskim, od Bałtyku po sam Giewont. Idea ta spotkała się z uznaniem członków Stowarzyszenia i już w 2001 r. podjęto działania zmierzające do realizacji tego projektu. Wielu trudności przysporzyło ustalenie miejsca w którym wzniesiona zostanie konstrukcja, pod uwagę brano 7 punktów m.in. Trzęsacz i Wisełkę. Zaproponowane lokalizacje zwykle znacznie oddalone od linii brzegowej kłóciły się z  wizją pomysłodawcy. Ostatecznie  wybrano Pustkowo, gdzie odnaleziono miejsce wpisujące się w ideę przedsięwzięcia. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i władz samorządowych, udało się zebrać potrzebne fundusze i tak 14 maja 2007 r. krzyż stanął na placu, 100 metrów od morza. Oficjalną nazwę nadał mu arcybiskup Andrzej Dzięga obecny metropolita szczecińsko-kamieński.

Drewniany statek
Statek stworzony został specjalnie na wystawę Expo 2000 W Hanowerze, jako część ekspozycji województwa zachodniopomorskiego. Wkrótce przekazany został gminie Rewal, która wykorzystywała go jako dekoracje lub scenę, m.in. w czasie przybycia w czerwcu 2009 r. do gminy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, na lokalnym Święcie Śledzia Bałtyckiego w Niechorzu czy też na Festiwalu Szantowym „Złoty Sekstans” w Pobierowie. Statek na stałe został przeniesiony do Pustkowa i stanął pod krzyżem.

To warto wiedzieć:
Cegielnia w Pustkowie
Wzmianki o działaniu we wsi cegielni pochodzą z XVII wieku. Znajdowała się pomiędzy Trzęsaczem a Pustkowem. Obie miejscowości połączone były torami po których poruszały się  specjalne niewielkie wagoniki transportujące glinę i gotowe wypalone już cegły. Z cegieł produkowanych przez pustkowską cegielnie powstał między innymi kościół neogotycki w Trzęsaczu. Budynek nie przetrwał wojny.

 Budowa repliki krzyża
Stalowa konstrukcja krzyża do Pustkowa przewożona była we fragmentach, następnie skręcana i częściowo spawana. Jej wysokość wynosi 19 m i waży 4,5t. Stopa fundamentowa posadowiona została 2,5 m poniżej otaczającego terenu. Do wmurowania krzyża zużyto 170 t betonu.