1. Basen jest otwarty od godziny 10:00 do godziny 20:00.

2. Basen jest do dyspozycji Gości Willi Konik Morski. Z basenu korzystać nie mogą osoby:

  • po spożyciu alkoholu, lub innych substancji odurzających,
  • ze zmianami skórnymi, chorobami zakaźnymi i ranami otwartymi,
  • osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi,
  • dzieci bez opieki osób pełnoletnich.

3. Należy zachować porządek, czystość i spokój korzystając ze strefy basenu.

4. Osobom korzystającym z basenu zakazuje się:

  • skakania do wody, biegania wokół basenu,
  • popychania, spychania do wody, podtapiania innych użytkowników,
  • przynoszenia na basen przedmiotów niebezpiecznych, ostrych itp.
  • palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,

5. Woda w basenie podgrzewana jest przy pomocy pompy ciepła w okresie od czerwca do września.

6. Temperatura wody w basenie oscyluje w przedziale 22-27`C i zależna jest od warunków atmosferycznych.

7. W przypadku wystąpienia niesprzyjających zjawisk atmosferycznych (wichura, nawałnica, zanieczyszczenie biologiczne) może wystąpić konieczność zamknięcia basenu na czas potrzebny do usunięcia tych skutków.

8. Woda w basenie podlega bieżącemu nadzorowi przez sanepid oraz laboratorium badające jej jakość.

9. Woda podlega oczyszczaniu chemicznemu za pomocą chloru.

10. Wszelkie wątpliwości dotyczące jakości wody należy zgłaszać w recepcji.