Polityka Prywatności I RODO

Postanowienia ogólne

Jako Klient i Użytkownik strony www.konikmorski.com.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się poniżej.

Strona zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta
i Użytkownika naszej strony obowiązuje aktualna Polityka prywatności znajdująca się na stronie www.konikmorski.com.pl

Dane osobowe

W czasie korzystania ze strony konikmorski.com.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Wszystkie dane zapisane są na koncie Użytkownika i mogą być dowolnie i w każdym momencie aktualizowane. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania strony.

Informujemy Cię, że dodając adres do naszej bazy, dobrowolnie wyrażasz zgodę na:

  1. przetwarzanie w celach marketingowych Twoich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych przez właściciela strony www.konikmorski.com.pl, czyli firmę Willa Konik Morski Łukasz Tylka.
  2. przekazywanie na podany przez Ciebie adres email informacji handlowych pochodzących od właściciela www.konikmorski.com.pl, czyli firmę Willa Konik Morski Łukasz Tylka.

Dane Osobowe – faktura VAT

Wszystkie usługi płatne wiążą się z podaniem danych do wystawienia faktury vat za wybraną usługę i tylko w tym celu są wykorzystywane.

Ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Willa Konik Morski Łukasz Tylka z siedzibą w Pustkowie ul. Nadmorska 8, 72-344 . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy Cię o kontakt na info@konikmorski.com.pl w celem ich wyjaśnienia.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Willę Konik Morski lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Willę Konik Morski do przetwarzania danych osobowych,  podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy, w szczególności będzie to podmiot realizujący zadania hostingowe (portal home.pl).

Macie Państwo prawo do:

  • Żądania Od Willi Konik Morski Dostępu Do Swoich Danych Osobowych,
  • Ich Sprostowania, Usunięcia Lub Ograniczenia Przetwarzania,
  • Wniesienia Sprzeciwu Wobec Przetwarzania Tych Danych,
  • Przenoszenia Danych Na Warunkach Wynikających Z Przepisów Prawa I Uzgodnionych Z Administratorem Danych,
  • Cofnięcia Zgody Na Przetwarzanie Danych Osobowych,
  • Wniesienia Skargi Do Organu Nadzorczego, Którym Jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Strona WWW Lub Adres).

Willa Konik Morski nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Willa Konik Morski nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Strona konikmorski.com.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów oraz Użytkowników. Nie przekazuje ich również do państwa trzeciego ani do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej. Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Klientów oraz Użytkowników podczas korzystania z portalu są chronione zgodnie z obowiązującym prawem. Udostępnianie danych ma wyłącznie charakter dobrowolny i związany jest z procedurami rejestracji w portalu.

Wszystkie dane udostępnione serwisowi konikmorski.com.pl są przechowywane na chronionym serwerze zarządzanym przez firmę home.pl.

Wiadomości e-mail

Strona konikmorski.com.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których adresy zostały pozyskane dzięki działalności strony. Rozumiemy przez to: informacje związane bezpośrednio z działalnością strony. Korespondencja ta jest niezależna od wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie newslettera.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do strony konikmorski.com.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Partnerzy i inne podmioty

Polityka prywatności nie dotyczy formularzy, znajdujących się gościnnie na stronie konikmorski.com.pl, oraz serwisów, których dane kontaktowe podane są w stronie lub w e-mailach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt info@konikmorski.com.pl