Rezerwacja 

Wstępna rezerwacja odbywa się telefonicznie pod nr 605 459 942 lub 737 499 898

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości pobytu. *W przypadku rezerwacji, których całkowity koszt pobytu nie przekracza 400 zł, wymagana jest wpłata 100% wartości rezerwacji.

2. Wpłatę należy dokonać w ciągu 7 dni, licząc od momentu rezerwacji telefonicznej. *W przypadku rezerwacji dokonywanych na mniej niż 7 dni przed przyjazdem,wymagana jest wpłata 100% wartości rezerwacji.

3. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu rezerwacji oraz Regulaminu obiektu.

4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, w terminie mniejszym niż 30 dni od przyjazdu, kwota wpłacanego zadatku nie podlega zwrotowi.

5. W przypadku rezygnacji wcześniejszej z rezerwacji, niż wskazana w pkt. 4, zwrot zadatku możliwy jest jedynie po uprzednim ponownym wynajęciu pokoju lub przeniesienie zadatku na inny termin.

Wpłaty zadatku można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Łukasz Tylka

Nadmorska 8, 72-344 Pustkowo

PKO Bank Polska

61 1020 2821 0000 1802 0064 1647

Konto do przelewów walutowych w Euro

22 1020 2821 0000 1602 0150 5262

Uwaga! Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem obiektu.

W przypadku rezygnacji z rezerwacji pobytu kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.